Trợ Giúp

Cài Đặt

Đổi Mật Khẩu

Đăng Xuất

Kiếm tiền với Crypto Arbitrage

Arbitrage là hình thức giao dịch chênh lệch giá, ví dụ bạn mua 1 BTC ở sàn Binance với giá 30,000$, trong khi giá hiện tại ở sàn Bitfinex đang là 33,000$/BTC, vậy bạn có cơ hội chuyển 1 BTC từ Binance sang Bitfinex để bán và kiếm lời 3,000$ (+10%).

Hãy cân nhắc trước khi giao dịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm với kết quả giao dịch của bạn dù lệnh đó có lợi nhuận dương hay âm!

BASE:

TARGET:

Giá chuẩn tham chiếu trên sàn BINANCE: Chưa list trên Binance

BASETARGETGIÁVOLUMESÀNCHÊNH LỆCH GIÁ (USD)CHÊNH LỆCH %